Qllect.nl
online debiteurenbeheer

Interne communicatieEen efficiënt debiteurenbeheer valt of staat met communicatie. In de eerste plaats met uw debiteur, maar
zeker ook intern binnen uw organisatie.


Communicatie met andere collega’s

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een efficiënt debiteurenbeheer is communicatie, zowel met uw debiteuren als onderling tussen collega’s en afdelingen. Qllect.nl heeft ervoor gezorgd dat u niet alleen heel laagdrempelig en op factuurniveau met uw klanten kunt communiceren, maar dat ook de interne communicatie makkelijk wordt gemaakt en u deze gemakkelijk kunt opvolgen.

Iedereen op de hoogte

Als meerdere collega’s verantwoordelijk zijn voor het debiteurenbeheer dan kan het voorkomen dat een debiteur met verschillende medewerkers te maken krijgt. Om ervoor te zorgen dat de (telefonisch) gemaakte afspraken bekend zijn bij alle medewerkers, hebben we daarom een handige notitiefunctionaliteit ingebouwd. Maakt een van uw collega’s een afspraak met een debiteur, dan kunnen de details van deze afspraak in een notitie geregistreerd worden.
Op het moment dat de klant contact zoekt, kunnen medewerkers eenvoudig en snel de gemaakte afspraken erbij halen. Dat voorkomt verwarring, geeft een professioneel signaal richting uw klant en er blijven op die manier geen afspraken met debiteuren liggen. Daarnaast kunt u de notitiefunctie  gebruiken om uzelf of een collega te herinneren aan actiepunten.