Qllect.nl
online debiteurenbeheer

Functionaliteiten

Automatische opvolging

Het slim opvolgen van uw openstaande facturen levert u een snellere betaling op. Het opstellen en versturen van herinneringen en aanmaningen is een intensieve klus. Maar door het gebruik van Qllect.nl is dit verleden tijd! Dialoog met uw debiteur 

Door uw openstaande facturen regelmatig en consequent onder de aandacht bij uw debiteuren te brengen, houden wij de dialoog open en zorgen we voor een beter betaalgedrag. Betalingsregeling

Het treffen van een betalingsregeling of betaalplan is een prettig alternatief voor een incassoprocedure.
U houdt zelf de controle en Qllect.nl het overzicht. 

 Interne communicatie


Een efficiënt debiteurenbeheer valt of staat met communicatie. In de eerste plaats met uw debiteur, maar
zeker ook intern binnen uw organisatie. 24/7 toegang en inzicht 


24/7 realtime toegang en inzicht in uw debiteurenbeheer. Omdat Qllect.nl een cloudoplossing is, heeft u altijd
en overal toegang op uw computer, laptop, tablet of telefoon.