Qllect.nl
online debiteurenbeheer

Betalingsregeling

 

 


Het treffen van een betalingsregeling of betaalplan is een prettig alternatief voor een incassoprocedure.
U houdt zelf de controle en Qllect.nl het overzicht. 

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: debiteuren betalen hun factuur niet. Uiteraard willen de meeste  debiteuren vaak wel betalen, maar kunnen ze dat op dat moment simpelweg niet. Wat kunt u dan doen? Zonder direct een incassobureau of een deurwaarder in te schakelen.

Beter voor de klantrelatie

Qllect.nl is groot voorstander van het aangaan van een betalingsregeling op het moment dat een klant niet kan betalen. Een betalingsregeling is een prettig en veel beter alternatief voor het inschakelen van een incassobureau. Een incasso uit handen geven aan een extern bureau heeft immers direct invloed op de klantrelatie – en is eigenlijk alleen bedoeld voor de debiteuren die opzettelijk niet betalen.

Betalingsregelingen zijn een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Zo kunt uzelf het initiatief nemen voor een betalingsregeling, maar kunnen uw debiteuren ook direct zelf aangeven dat zij de factuur gespreid willen betalen. Uiteraard is dit een functionaliteit die aan of uit gezet kan worden, evenals dat er bijvoorbeeld een minimumbedrag kan worden meegegeven aan een betalingsregeling. Op die manier worden er realistische afspraken gemaakt en ontstaan er minder uitzichtloze situaties.

Geautomatiseerd 

Net als bij het herinneringsproces zorgt Qllect.nl ervoor dat de debiteur geautomatiseerd wordt herinnerd aan de gemaakte betalingsafspraken. U heeft er daardoor geen omkijken meer naar en hoeft pas in actie te komen als niet aan de betalingsafspraak wordt voldaan. Dat bespaart tijd én geld.