Qllect.nl
online debiteurenbeheer

Automatische opvolgingHet slim opvolgen van uw openstaande facturen levert u een snellere betaling op. Het opstellen en versturen van herinneringen en aanmaningen is een intensieve klus. Maar door het gebruik van Qllect.nl is dit verleden tijd! 


Zo werkt het

Wanneer u gaat werken met Qllect.nl, maakt u uw facturen, op dezelfde manier zoals u gewend bent, in uw eigen facturatie- of boekhoudpakket. Door de slimme koppeling tussen uw software en Qllect.nl kunt u vervolgens via het online dashboard van Qllect.nl de status van uw openstaande facturen volgen.

Betaalt uw klant de factuur? Top! Kan niet beter!
Door de koppeling, wordt de betaling direct gesignaleerd door Qllect.nl en als betaald aangemerkt.

Betaalt een klant niet binnen de door u gestelde betaaltermijn? Werk aan de winkel!
Qllect.nl stuurt geautomatiseerd een herinnering per post, email, sms, WhatsApp of maakt een belnotitie voor u aan.

Kortom; Qllect.nl controleert eenvoudig welke facturen zijn voldaan en welke facturen open staan. Registratie van acties en notities kunt u bovendien op factuurniveau vastleggen en opvolgen.